detektor mikrowarstw przewodzących

Opracowany na potrzeby przemysłu samochodowego sensor wykrywający metodą nieniszczącą

Detekcja jest możliwa pod warstwami farby i lakieru i nie wymaga fizycznego kontaktu z warstwą przewodzącą. Nie wymaga zachowania szczególnych warunków bezpieczeństwa (detektor nie zawiera izotopów oraz substancji niebezpiecznych)